අපි ඉදිරිපත් කරන දේ

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අපේ කතාව

2005 දී චීනයේ සපත්තු නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ ශීඝ්‍ර දියුණුවට සමගාමීව, හොඳ නරක අතර මිශ්‍ර වීමක් දක්නට ලැබීමත් සමඟම, චීනය ලෝක වෙළඳ සංවිධානයට ඇතුළත් වීමෙන් පසු විදේශ වෙළෙඳ කර්මාන්තයේ දියුණුව වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර උසස් තත්ත්වයේ සෙරෙප්පු විශාල ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොලෙන් පිරී පවතී. සීමා මායිම්, නමුත් මුලින් මිල අඩු චීනයේ නිෂ්පාදිත පාවහන් සපත්තු සපත්තු කිහිපයක් නිසා විදේශීය පාරිභෝගිකයින්ගේ විවේචනයට ලක් විය.

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්

අපිව අනුගමනය කරන්න